Política de privacitat

Crowdfundingespana d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades personals, S'informa els usuaris de crowdfundingespana.es sobre la seva política de protecció de dades que s'apliquen en el tractament de les dades personals que són proporcionats per l'usuari en accedir a, utilitzant i/o formalització de el crowdfundingespana.es.

Crowdfundingespana garanteix la confidencialitat de les dades personals dels usuaris, així com, conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, protecció de dades personals, que han adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries natura per a la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja vénen des de l'acció humana o del mitjà físic o natural.

De la mateixa manera, Crowdfundingespana informa l'usuari que les instal·lacions, sistemas y ficheros en las que se albergan los datos personales cumplen con las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, qual és aprovat per les mesures de seguretat aplicables a fitxers automatitzats de dades personals.

 

Registre de visites:

Crowdfundingespana comunica als usuaris de crowdfundingespana.es com l'adreça IP d'accedir al servidor de Crowdfundingespana, la data i hora d'accés, a més de les pàgines que visita estan allotjats en aquest servidor, ells es recopilaran i s'emmagatzema en un arxiu de REGISTRE que es processaran per Crowdfundingespana per a les finalitats de la comptabilitat per a les visites que rep crowdfundingespana.es, així com per a l'elaboració d'estadístiques.

 

Registre d'usuari:

Les dades personals dels usuaris al registre d'usuaris de crowdfundingespana.es són objecte de tractament automatitzat i incorporades a un fitxer de responsabilitat personal de dades Crowdfundingespana, degudament inscrit en l'agència de protecció de dades.

Aquestes dades han de ser veritat, exacta, completa i actualitzada, sent l'únic responsable per qualsevol dany o perjudici a l'usuari, directa o indirecta, que poden provocar Crowdfundingespana o qualsevol tercer a causa de la falsedat, inexactitud, fracàs o cap actualització del mateix.

Si l'usuari és menors d'edat, adverteix que ha d'obtenir l'autorització prèvia de l'alcalde en el càrrec és proporcionar les dades personals sol·licitades. Crowdfundingespana declina tota responsabilitat per incompliment d'aquest requisit.

La finalitat de la recollida i el tractament de les dades personals sol·licitades en crowdfundingespana.es:

  1. la identificació d'usuari per un tracte més personalitzat;
  2. l'administració, l'estudi i millora dels serveis oferts;
  3. l'estudi i disseny de nous serveis sota les preferències d'usuari;
  4. l'enviament de la tècnica d'informació, informació comercial i sobre crowdfundingespana.es

El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d'accés a fitxers automatitzats, ser capaç d'exercir els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació de protecció de dades. Amb aquesta finalitat, Crowdfundingespana ha permès processos lliures i simples que estan disponibles a l'usuari.

Les dades personals facilitades a Crowdfundingespana no seran cedides a terceres persones sense autorització prèvia pel titular de la mateixa, excepte en aquells casos previstos expressament per la Llei, i sempre que els requisits establerts en el mateix.

En qualsevol cas, el consentiment d'usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, preavisar per fer-ho una comunicació per escrit al responsable del fitxer a l'adreça de Crowdfundingespana a València. Ha de realitzar tal comunicació és mitjançant la remissió per conducte irrefutable d'una carta signada pel titular de les dades, amb indicació del seu domicili, adjuntant còpia del seu DNI o altre document verificar.

 

Ús de Cookies:

Per tal d'agilitar el servei, identificant amb la màxima celeritat a cada usuari, Crowdfundingespana informa que l'ús de "Cookies" és necessari per al correcte funcionament de crowdfundingespana.es. Aquesta eina, que s'instal·la en el disc dur de sistema informàtic de l'usuari, utilitzat per emmagatzematge i posterior recuperació d'informació específica sobre l'ús que es fa de crowdfundingespana.es, però no es recull cap dades personals identificatives de l'usuari.

En compliment de la legislació vigent de protecció de dades, informa als usuaris que van omplir el formulari corresponent que les seves dades personals formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de Crowdfundingespana, per a gestionar la subscripció i et mantindrem informat de totes les ofertes i promocions que poden ser d'interès.

Crowdfundingespana com controlador, es garanteix el compliment de les normes en matèria de protecció de dades, concretamente de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter Personal. Crowdfundingespana compta amb mesures de seguretat que garanteixin la seguretat i confidencialitat en el tractament de les seves dades personals. En qualsevol moment l'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades, enviar una comunicació per escrit a l'adreça indicada més amunt o via correu electrònic [email protected]ña.es